ხშირად დასმული კითხვები

ხშირად დასმული კითხვები

ᲮᲨᲘᲠᲐᲓ ᲓᲐᲡᲛᲣᲚᲘ ᲨᲔᲙᲘᲗᲮᲕᲔᲑᲘ

როგორ ავირჩიოთ ჭანჭიკი სხვადასხვა ტიპის მიწაში?

ნიადაგის ბუნება უნდა შეფასდეს. რბილი ფენებისთვის საჭიროა უფრო გრძელი გამაგრების სიგრძე, რომ იყოს ეფექტური. რბილი ნიადაგი იწვევს ხვრელის უფრო დიდ ზომას მოცემული ბიტის ზომისთვის (ბიტების რხევისა და გაფრქვევის გამო).

როგორ გავაფორმოთ მიწა?

ბურღვისა და ჭანჭიკის დაწყებამდე მიწა საფუძვლიანად უნდა გაფართოვდეს (ანუ დაბლოკოს). ბურღვის დროს შეიძლება საჭირო გახდეს პერიოდული ხელახალი მასშტაბირება.

როგორ ავირჩიოთ ბოლტის განსხვავებული სიძლიერე და გამძლეობა?

ჭანჭიკის მექანიკური თვისებები უნდა შეესაბამებოდეს გრუნტის პირობებს, ჭანჭიკის სიგრძეს და ჭანჭიკის ნიმუშს. უნდა ჩატარდეს გაყვანის ტესტები, რათა დადგინდეს ხახუნის ჭანჭიკების საწყისი გამაგრება.

როგორ ავირჩიოთ შესაბამისი კლასის ფირფიტები?

თხელი ან სუსტი ფირფიტები დეფორმირდება ჭანჭიკის დაბალი დაძაბულობისას. ჭანჭიკს ასევე შეეძლო დაფის გადახრა ინსტალაციის დროს ან ჭანჭიკის დატვირთვისას.

როგორ მივიღოთ ხვრელის კარგი მდგომარეობა ჭანჭიკის ჩასვლამდე?

ხვრელი უნდა გაიწმინდოს და გამოიკვლიოს, რათა უზრუნველყოს ხახუნის ჭანჭიკის შეუფერხებლად ჩადება. ხვრელის დიამეტრის ცვალებადობა (კლდის ფენების განსხვავებული სიძლიერის ან ზედმეტად დანაწევრებული გრუნტის გამო) შეიძლება გამოიწვიოს ვარიაციები სხვადასხვა სიმაღლეებზე გამაგრების შესაძლებლობებში.

როგორ გავაფორმოთ სწორი ხვრელის სიგრძე?

თუ ხვრელები გაბურღულია ძალიან მოკლედ, ჭანჭიკი ამოვა ხვრელიდან და ფირფიტა არ შეხდება კლდის ზედაპირთან. ჭანჭიკის დაზიანება წარმოიქმნება, თუკი მოხდება ჭანჭიკის გადაადგილება იმაზე მეტად ვიდრე ხვრელის სიგრძე დაუშვებს. ამრიგად, ხვრელი უნდა იყოს რამდენიმე სანტიმეტრით უფრო ღრმა, ვიდრე გამოყენებული ჭანჭიკის სიგრძე.

რა მოხდება, როდესაც ხვრელები დიდი ზომისაა?

ხახუნის ჭანჭიკისთვის საჭირო ხვრელის ზომა ინსტალაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია. ჭანჭიკის შეკავების ძალა ემყარება იმ ფაქტს, რომ ხვრელი უფრო მცირეა ვიდრე ჭანჭიკის დიამეტრი. რაც უფრო დიდია ხვრელი ჭანჭიკის დიამეტრთან შედარებით, მით უფრო ნაკლებია ძალაუფლების ძალა (ყოველ შემთხვევაში, თავდაპირველად). დიდი ზომის ხვრელები შეიძლება გამოწვეული იყოს არასწორი ბიტის ზომის გამოყენებით, რის შედეგადაც საბურღი გადის ხვრელის, რბილი ნიადაგის ჩამორეცხვისას (ხარვეზები, გუგა და ა.შ.) .) და მოხრილი ფოლადი.

რა მოხდება, როდესაც ხვრელები მცირე ზომის იქნება?

თუ ხვრელის ზომა ძალიან მცირეა ხახუნის ზომასთან შედარებით, მაშინ ხდება ჭანჭიკის დაყენება უკიდურესად რთული. ჭანჭიკი შეიძლება დაზიანდეს ანუ დაიხუროს ან დაიხუროს ინსტალაციისას. მცირე ზომის ხვრელები ჩვეულებრივ გამოწვეულია ნახმარი ნაჭრებით და/ან ბიტის არასწორი ზომებით. თუ ინტეგრალური ფოლადი გამოიყენება საცობთან ან ბორბალთან ერთად, ხვრელის დიამეტრი მცირდება ფოლადის ყოველ ცვლილებასთან ერთად (ნორმალური პრაქტიკა მოითხოვს მცირე ზომის ნაჭრების გამოყენებას ხვრელში უფრო ღრმად ბურღვისას). ხვრელის დიამეტრის ყოველ შემცირებასთან ერთად მაგრების მოცულობა იზრდება. ინტეგრალური ფოლადი ხშირად იწვევს დახრილ ხვრელებს და თავიდან უნდა იქნას აცილებული შეძლებისდაგვარად.

როგორ გავაკონტროლოთ დისკი Times?

ტიპიური 5 ან 6 ფუტიანი ხახუნის ჭანჭიკისთვის, ჩამკეტი ან ჯეკელი ჭანჭიკს ჩააგდებს ხვრელში 8 დან 15 წამში. მართვის ეს დრო შეესაბამება სტაბილიზატორის სწორ საწყის საყრდენებს. მართვის უფრო სწრაფი დრო უნდა იყოს გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ ხვრელის ზომა ძალიან დიდია და ამდენად ჭანჭიკის საწყისი დასაყრდენი ძალიან დაბალი იქნება. უფრო გრძელი სატრანსპორტო დრო მიუთითებს ხვრელების უფრო მცირე ზომებზე, რომლებიც შესაძლოა გამოწვეული იყოს ბიტების ცვეთის შედეგად.

როგორ ავირჩიოთ ცოტა?

ღილაკის ბიტები ჩვეულებრივ 2.5 მმ -ით აღემატება მათ დაგეგმილ ზომას. სინამდვილეში, 37 მმ ღილაკის ბიტი შეიძლება იყოს 39.5 მმ დიამეტრით ახალი. ეს ძალიან დიდია 39 მმ ხახუნისათვის. ღილაკის ნაჭრები სწრაფად იცვლება, რაც ზრდის გამაგრების ტევადობას და ზრდის წამყვან დროს. ჯვრის ან "X" ბიტი, მეორეს მხრივ, არის ზომა ჭეშმარიტი ბეჭედი ზომის ჩვეულებრივ 0.8 მმ. ისინი ძალიან კარგად იცავენ თავიანთ ლიანდაგს, მაგრამ მიდრეკილნი არიან უფრო ნელა გაბურღონ, ვიდრე ღილაკზე. ისინი სასურველია ხრახნიანი მონტაჟისთვის დააწკაპუნონ ბიტებზე, სადაც ეს შესაძლებელია.

რატომ არის პერპენდიკულარული ინსტალაცია კრიტიკული წერტილი?

ჭანჭიკები უნდა იყოს დამონტაჟებული კლდის ზედაპირზე რაც შეიძლება ახლოს. ეს უზრუნველყოფს შედუღებული რგოლის კონტაქტს ფირფიტასთან მთელი რაუნდის განმავლობაში. ჭანჭიკები, რომლებიც არ არის პერპენდიკულარული ფირფიტისა და კლდის ზედაპირზე, გამოიწვევს ბეჭდის დატვირთვას იმ წერტილში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ადრეული ჩავარდნა. სხვა კლდოვანი ჭანჭიკებისგან განსხვავებით, სფერული სავარძლების საყელურები არ არის ხელმისაწვდომი ხახუნის სტაბილიზატორების კუთხის გასასწორებლად.

როგორ ავირჩიოთ ინსტალაციის დრაივერის ინსტრუმენტები?

დრაივერის ინსტრუმენტებმა ინსტალაციის დროს უნდა გადასცეს პერკუსიული ენერგია ჭანჭიკზე და არა ბრუნვის ენერგიას. ეს ეწინააღმდეგება სახმელეთო დახმარების სხვა ფორმებს. მძღოლის წვერის ბოლო უნდა იყოს სათანადო სიგრძე, რათა დაუკავშირდეს საბურღი დგუშს ჩამკეტებსა და ჯეკებში (ანუ 41/4 "გრძელი 7/8" ექვსკუთხა საბურღი ფოლადისთვის). დრაივერის ბოლოები მრგვალია ისე, რომ არ ჩაერთოს ბურღვის როტაციაში. დრაივერის ხელსაწყოებს უნდა ჰქონდეთ სათანადო დასასრულის ფორმა, რათა მოერგოს ხახუნს შემაკავშირებლად და ინსტალაციის დროს ჭანჭიკის დაზიანების გარეშე.

რამდენად მნიშვნელოვანია განათლება?

სამთო პერსონალის და ხელმძღვანელების სათანადო განათლება სავალდებულოა. იმის გამო, რომ ადამიანური ძალების ბრუნვა შედარებით ხშირია ეკიპაჟების გაძლიერებისას, განათლება უნდა იყოს უწყვეტი. ინფორმირებული სამუშაო ძალა დაზოგავს ფულს გრძელვადიან პერსპექტივაში.

რამდენად მნიშვნელოვანია მონიტორინგი?

ინსტალაცია უნდა იყოს მონიტორინგი, რათა უზრუნველყოს სათანადო პროცედურები და ხარისხი. გაყვანის ტესტის გაზომვები რეგულარულად უნდა ჩატარდეს ხახუნის სტაბილიზატორებზე, რათა შემოწმდეს საწყისი გამაგრების მნიშვნელობები.


+86 13127667988